Phụ kiện Hafele – Phụ kiện văn phòng

PHỤ KIỆN VĂN PHÒNG / OFFICE FURNITURE
FITTINGS
633.44.061 E-lifting table frame,dual motor,grey Hafele14,717,454 346
818.70.300 Single arm bracket st.black Hafele1,990,000 347
818.70.700 Single arm bracket st.white Hafele 1,990,000 347
818.70.930 display bracket alu.silverc. Hafele 2,990,000 347
818.70.910 Dual arm bracket st.silverc. Hafele 3,990,000 348
818.70.940 Dual arm bracket alu.silverc. Hafele 6,991,001 348
646.31.004 Turntable st.galv. w saftey catch Hafele 990,000 349
661.05.320 Fixed castor H pl.black 36mm 37,800 349
661.05.330 Fixed castor S pl.black 36mm 45,360 349
LEN CHÂN – CHÂN TỦ / PLINTH FIXINGS CASTORS Hafele
637.47.322 Panel clip, screw fixing, black Hafele 5,500 352
637.47.323 Retaining clip, for alu.plinth, black Hafele 4,400 352
637.47.321 Plinth clips.black Hafele 4,400 352
637.76.351 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece
60mm Hafele
34,100 352
637.76.352 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece
80mm Hafele
30,800 352
637.76.353 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece Hafele
100mm
35,000 352
637.76.354 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece Hafele
125mm
30,800 352
637.76.355 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece
150mm
26,400 352
637.76.356 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece Hafele
180mm
37,400 352
637.76.357 Tube Axilo 78 pl.black w.adj.piece
200mm Hafele
40,700 352
637.47.321 Plinth clips.black Hafele 4,400 352
637.47.322 Panel clip, screw fixing, black 5,500 352
637.47.323 Retaining clip, for alu.plinth, black Hafele 4,400 352
637.76.360 Adjusting tool AXILO78 3,630,000 352
637.76.361 Extension f.adjusting tool AXILO Hafele
48/78
827,200 352
637.38.287 Glide screw on black 20,000 352
637.45.308 Plinth adj.foot pl.black 80mm 18,684 353
637.45.326 Plinth adj.foot pl.black 100mm 18,684 353
637.45.344 Plinth adj.foot pl.black 120mm 21,000 353
637.45.371 Plinth adj.foot pl.black 150mm Hafele 23,000 353
637.45.906 Plinth clips scr-m.pl.black 7,855 353
637.45.915 Plinth clip groove-m.pl.black Hafele 10,211 353
637.15.012 Pl. leg w.asses.black Hafele h=130mm 44,280 353
637.15.019 Clip for wd.pan. plastic black 1,375 353
713.29.941 Panel w.seal pl.aluf. H=100/4000mm Hafele 1,655,640 354
713.29.311 Plinth profil pl.black H=100mm/
4000mm Hafele
1,640,100 354
713.29.711 Plinth profil pl.white H=100mm/
4000mm Hafele
1,640,100 354
713.29.994 Pvc connector cover with alu.Alloy film Hafele 41,000 354

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ