Phụ kiện tủ quần áo Hafele

521.01.541 Knife bl.Pl.Grey 350x45x200mm Phụ kiện tủ quần áo Hafele7,153,000 216
521.01.510 Rol.Hold.St.Graph.350x120155mm 2,058,000 216
521.01.511 Rol.Hold.St.Grap.350x300x110mm 6,023,001 217
521.01.571 Towel hold st .Grap 350x77x46mm 1,183,001 217
523.00.301 Kitchen rail black 800x16x50mm 394,000 218
523.00.310 Mul. Pur. Shelfbl.406x130x16mm 347,001 218
523.00.320 Tablet hold.Bl. 143x45x106mm 283,000 218
523.00.340 Multi rack bl. 328x118x162mm 941,001 219
523.00.360 Spice rack bl.328x118x403 1,308,000 219
523.00.330 Knife holder w.Hooks black 1,271,001 220
523.00.390 Hooks black 5x26x40mm 33,000 220
523.00.350 Lids holder black 305x72x375mm 1,056,000 220
544.01.024 Drain.Grid.Vert. 414x263mm, sst. 1,485,000 221
544.01.324 Dish drainer flat, anthracite,
414x263mm
1,348,001 221
544.01.027 Abtr.Gitt.Edst.Flach 564x263mm 1,829,000 221
544.01.327 Dish drainer flat, anthracite,
564x263mm
1,375,000 221
544.01.028 Abtr.Gitt.Edst.Flach 764x263mm 2,118,001 221
544.01.328 Dish drainer flat, anthracite,
764x263mm
1,517,000 221
544.01.029 Abtr.Gitt.Edst.Flach 864x263mm 2,255,000 221
544.01.329 Dish drainer flat, anthracite,
864x263mm
1,574,000 221
544.01.084 Draining sheet stst. 370x240mm 537,000 221
544.01.384 Dish drainer plate, anthracite,
414x263mm
590,000 221
544.01.087 Draining sheet stst. 520x240mm 867,000 221
544.01.387 Dish drainer plate, anthracite,
564x263mm
911,000 221
544.01.088 Draining sheet stst. 720x240mm 1,142,000 221
544.01.388 Dish drainer plate, anthracite,
764x263mm Phụ kiện tủ quần áo Hafele
1,199,000 221
544.01.089 Draining sheet stst. 820x240mm 1,430,000 221
544.01.389 Dish drainer plate, anthracite,
864x263mm
1,430,000 221
544.01.004 Abtr.Gitt.Edst.Vert. 414x263mm 1,568,001 221
544.01.304 Dish drainer vert., Anthracite,
414x263mm
1,430,000 221
544.01.007 Abtr.Gitt.Edst.Vert. 564x263mm 1,588,000 221
544.01.307 Dish drainer vert., Anthracite,
564x263mm
1,692,000 221
544.01.008 Abtr.Gitt.Edst.Vert. 764x263mm 1,660,000 221
544.01.308 Dish drainer vert., Anthracite,
764x263mm
1,980,000 221
544.01.009 Abtr.Gitt.Edst.Vert. 864x263mm 1,717,000 221
544.01.309 Dish drainer vert., Anthracite,
864x263mm
2,118,001 221
502.72.761 Waste bin f 2x15l 3,438,000 222
502.12.729 Waste bin white swiv.Dr. 15l 1,297,000 222
502.12.023 Waste bin stainl.St./White 15l 1,568,000 222
502.73.901 Waste bin f 2x19l 12,294,720 223
502.73.902 2x30l waste collector 12,735,360 223
PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO / WARDROBE FITTINGS
807.95.801 Jewe.box.white 600mm 2,690,001 228
807.95.101 Jewe.box.mocca 600mm 2,690,001 228
807.95.803 Jewe.box.white 800mm 3,290,000 228
807.95.103 Jewe.box.mocca 800mm 3,290,000 228
807.95.821 Trousers rack white 600mm 1,790,000 228
807.95.121 Trousers rack mocca 600mm 1,790,000 228
807.95.823 Trousers rack white 680mm Phụ kiện tủ quần áo Hafele2,090,000 228
807.95.123 Trousers rack mocca 800mm 2,090,000 228
807.95.811 Steel wire basket with box white
600mm
2,090,000 229
807.95.111 Trousers rack mocca 600mm 2,090,000 229
807.95.813 Steel wire basket with box white
800mm
2,390,000 229
807.95.113 Shoes.Panel shelf mocca 800mm 2,390,000 229
807.95.831 Trouser mesh bas.White 800mm 2,490,000 229
807.95.131 Trouser mesh bas.Mocca 800mm 2,490,000 229
807.95.841 Steel wire basket white 600mm 2,090,000 230
807.95.141 Steel wire basket mocca 600mm 2,090,000 230
807.95.843 Steel wire basket white 800mm 2,290,000 230
807.95.143 Steel wire basket mocca 800mm 2,290,000 230
807.95.851 Stl panel bas.White h130,600mm 2,790,000 230
807.95.151 Stl panel bas.Mocca h130,600mm 2,790,000 230
807.95.853 Stl panel bas.White h130,800mm 3,090,000 230
807.95.153 Stl panel bas.Mocca h130,800mm 3,090,000 230
807.95.861 Shoe panel shelf white 600mm 2,390,000 231
807.95.161 Shoe panel shelf mocca 600mm Phụ kiện tủ quần áo Hafele2,390,000 231
807.95.863 Shoe panel shelf white 800mm 2,890,000 231
807.95.163 Shoe panel shelf mocca 800mm 2,890,000 231
807.95.871 Glass drawer white 600mm 2,190,000 231
807.95.171 Glass drawer mocca 600mm 2,190,000 231
807.95.873 Glass drawer white 800mm 2,591,001 231
807.95.173 Glass drawer mocca 800mm Phụ kiện tủ quần áo Hafele2,591,001 231
807.96.820 Divider glass 413/1200x77x120mm 368,000 232
807.96.420 Divider glass 413/120x77mm 375,000 232
807.95.880 Stor.Rack 4layers white 400mm left 2,790,000 232
807.95.180 Stor.Rack 4layers mocca 400mm left 2,790,000 232
807.95.881 Stor.Rack 4layers white 400mm right 2,790,000 232
807.95.181 Stor.Rack 4layers mocca 400mm
right
2,790,000 232
807.95.890 Roated mirror white with led light 3,033,818 233
807.95.190 Roated mirror mocca with led light 3,033,818 233
807.96.810 Soft-closing tie rack white 250mm Phụ kiện tủ quần áo Hafele945,000 233
807.96.110 Soft-closing tie rack mocca 250mm 945,000 233

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ