ray hafele

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Ray bi Hafele
Giới thiệu bảng giá cơ bản các loại ray Hafele

Bảng báo giá phụ kiện hafele bao gồm ray âm hafele, ray âm giảm chấn hafele, ray âm nhấn mở hafele. Tải trọng của ray là 30kg.

Ray âm nhấn mở Hafele
Bảng báo giá ray âm nhấn mở hafele
Chiều dài (mm) Mã số Giá (vnd)
300 421.26.031 341.000 đ
350 421.26.032 352.000 đ
400 421.26.033 374.000 đ
450 421.26.034 396.000 đ
500 421.26.035 418.000 đ

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele (bao gồm khóa ray)
Bảng báo giá ray âm giảm chấn mở 3/4 hafele
Chiều dài (mm) Mã số Giá (vnd)
300 433.03.002
mã cũ 433.06.462 243.100 đ
350 433.03.003
mã cũ 433.06.463 266.200 đ
400 433.03.004
mã cũ 433.06.464 277.200 đ
450 433.03.005
mã cũ 433.06.465 289.300 đ
500 433.03.006
mã cũ 433.06.466 300.300 đ
550 433.03.007
mã cũ 433.06.467 333.960 đ

Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele (bao gồm khóa ray)
Bảng báo giá ray âm giảm chấn mở toàn phần hafele
Chiều dài (mm) Mã số Giá (vnd)
300 433.03.102 346.500 đ
350 433.03.103 369.600 đ
400 433.03.104 369.600 đ
450 433.03.105 404.800 đ
500 433.03.106 415.800 đ
550 433.03.107 420.000 đ

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
118,440 
-30%
121,100 

ray hafele
Liên hệ