CHẬU ĐÁ BLANCOZIA 9

8,183,500 

Sku: 567.68.349

Loại: Chậu bếp